Livestream en Verrijzenis

Aanwezigheid van God
Bij al die livestreams wordt door een aantal mensen een vraag gesteld over de daadwerkelijke aanwezigheid van God als de viering ingeblikt wordt in een beeldscherm. 
Bij katholieken met de consecratie als onderdeel van de viering speelt dat nog extra.
In de meditatie ‘La Messe sur le monde’ loopt P. Teilhard de Chardin (Pasen 1955 †) vooruit op deze problematiek.
Als paleontoloog en theoloog verbleef hij eens in de steppen van Azië zonder altaar, brood of wijn. Hij vraagt God of Hij het zwoegen en werken op de gehele aarde als een altaar wil zien en bid: “Strek, bid ik U, uw handen over ons uit, uw machtige alomtegenwoordige handen. En spreek het woord door mijn mond, dat dubbele werkzame woord over alle leven: ‘Dit is mijn lichaam’ en over alle dood: ‘Dit is mijn bloed’. 
Maak Heer, dat uw komen in universele gedaanten een reële Tegenwoordigheid worde. Gij zijt geïncarneerd in alles en door alles heen en ons leven hangt aan u.”
In mijn ogen schetst hij hier de mogelijkheid dat wij wel degelijk de tegenwoordigheid van God kunnen vieren of het nu in steppezand is of op een beeldbuis.

Bovenmenselijke krachten.
In diezelfde meditatie gaat hij in dat denken verder en bidt: “Heer, opdat ik U ontdekke en U moge speuren in elk schepsel, doe mij geloven!”
Dan gaat hij door en schetst Jezus als zijn grote voorbeeld en mediterend biddend creëert hij een gebed dat ons ten diepste kan helpen om ons voor te bereiden op Pasen.
“Heer: ja eindelijk! …. Nu de bovenmenselijk krachten zichtbaar worden die Gij hebt doen Verrijzen, nu straalt Gij, meester, door alle vermogens van de Aarde heen, en nu erken ik U als mijn Meester en lever ik me liefdevol over aan U.”
Nijmegen, Wereldgebedsdag, 2021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *