Dienstverlening

Dienstverlening voor uitvoerende kunst;
Dienstverlening culturele educatie;
Dienstverlening evenementen, presentaties en exposities.

Stimuleren van initiatieven om jonge artiesten te ondersteunen;
Stimuleren jonge artiesten en onderzoekers;
Concerten, bijeenkomsten en optredens verzorgen;
Repetitieruimte en woonruimte mogelijk maken.

Bijdragen aan een klimaat om actieve kunstbeoefening te bevorderen;
Het bewaren en onderhouden van een regionale liederenschat;
Het stimuleren van musici in hun carrière door middel van het verschaffen van werk, stipendia en het gebruik van instrumenten;

Stimuleren jonge academici bij cultuurhistorische onderwerpen;
Het stimuleren van jonge mensen om actief te zijn met cultuurhistorische onderwerpen;

Ondersteunen en meedenken met sociaal-economische organisaties.
Ondersteunen en meedenken met cultuurhistorisch-economische organisaties.

Lezingen en evenementen in het verlengde van de doelstellingen;

Opbouwen collectie cultureel erfgoed.