Dienstverlening

Dienstverlening voor uitvoerende kunst
Dienstverlening culturele educatie

Stimuleren van initiatieven om jonge musici te ondersteunen.
Concerten en optredens verzorgen.
Repetitieruimte en woonruimte mogelijk maken.

Bijdragen aan een klimaat om levende muziek te bevorderen;
Het bewaren en onderhouden van een regionale liederenschat;
Het stimuleren van musici in hun carrière door middel van het verschaffen van werk, stipendia en het gebruik van instrumenten;

Stimuleren jonge academici bij cultuurhistorische onderwerpen;
Het stimuleren van jonge mensen om actief te zijn met cultuurhistorische onderwerpen;

Lezingen en evenementen in het verlengde van de doelstellingen.