Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Charles van Doornewaard, voorzitter
Ivan Beemster, secretaris
Paul van den Heuvel, penningmeester
Hubert Hendriks, lid
Ton Hendriks, lid

Het bestuur is onbezoldigd.