Activiteiten

2023-10

2023-09
Filmwerk winterprogramma
Lezing Antependium
Nieuw project Bombardement
2023-08
Ideeën ontwikkeld voor de Nicolaaskapel
Materiaal aangeleverd Ars Longa
Geschiedenis Festival Nijmegen voorbereid
Gebroeders van Lymborch dienst voorbereid
2023-07
Allerlei uitzoekwerk voor Ars Longa
Nieuwe ideeën ontwikkeld voor Nijmegen Klinkt
2023-06
Realisatie Nijmegen Klinkt met 2700 artiesten op 13 podia
Replica Antependium naar Zutphen
2023-04
Productie 3D en AR Valhofburcht
Speciale muziekproductie
Opzet Geschiedenis Festival
Opzet Geschiedenis Café
2023-03
Productie Praalgraf Catharina van Bourbon
2023-01
Winterconcert
Productie Nijmegen Klinkt 2023

2022-11
Reorganisatie bibliotheek.
Ondersteuning musici
Redactiewerk Stadskerk Nijmegen
2022-10
Project 024Geschiedenis 2022, 11 dagen constant bezig.
Voedselbank Actie
2022-09
Middeleeuwse viering inzake Stevenskerk 750 jaar
Speciaal bezoek aan het Fonds Franciscus inzake Kruispunt Nijmegen
024Geschiedenis 2022 aan het voorbereiden met Daan
2022-08
Voorbereiden Middeleeuwse viering 750 jaar Stevenskerk op 11 september tijdens Gebroeders van Lymborch weekend.
2022-07
Nicolaaskapel klok gerepareerd en aangepast.
Laura Zoon informatie gegeven inzake animatie Ongekend
Samen met Valkhofvereniging, Valkhofkwartier en Huis voor de Binnenstad aan de slag voor 024 Geschiedenis 2022
Studentenhuis MolenBurcht ondersteund.
2022-06
Samen met het HvdNG werken aan 024G 2023 
Op 11 en 12 juni Nijmegen Klinkt
2022-05
Ondersteuning Stevenskerk bij veiling.
Ontvangst geregeld ‘literaire bakens‘ bij Het Kruispunt
Bijdragen aan twee exposities in Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Werken aan Nijmegen Klinkt
Programma voorstel gemaakt voor Ongekend en project 024 G
2022-04
Ijverig werken aan NIjmegen Klinkt 2022
Aankleding verzorgen met kostuums en kunstwerken tentoonstelling Het Gilde Nijmegen
2022-03
Realiseren restauratie en vernieuwing maquette Nicolaaskapel
Organiseren “Licht voor Oekraïne” met oa muziekprogramma
2022-02
Meewerken aankleding en lezing verzorgen expositie over het werk van Jozef Israëls
2022-01
De stilte van Corona maar nadenken over Orientalis
De kap voor de maquette wordt geleverd
Nijmegen Klinkt wordt opgestart.
2021-12
Trailer en film over kinderen met kerstmis 2021 in de Stevenskerk
Filmpje over de maquette van de Valkhofburcht
2021-10
Publicatie en presentatie van het boek ‘Hubertus, zijn leven ten tijde van de Merovingen’ 
Publieksopening van de Nicolaaskapel met  films over geschiedenis en restauratie.
2021-09
Heropening Nicolaaskapel met artikel en film over restauratie
Uitbrengen artikel ‘Hemelse Bloemen’
Première Coronamis in Stevenskerk
CultuurCadeau geeft wekelijks een concert
Sociaal optreden in ‘Boszicht’
2021-08
Aanleveren materialen 024 Geschiedenis voor popup tentoonstelling in Huis van de Geschiedenis in oktober aanstaande.
Realiseren CultuurCadeau met NijmegenKlinkt
Herstellen Maquette Valkhofburcht Nicolaaskapel
Opnames Nicolaaskapel
Bouwen onderbouw Maquette Nicolaaskapel
Voorbereiden première Coronamis
Publiceren trailer Hemelse Bloemen:
2021-07
Werken aan een alternatief Nijmegen Klinkt
Werken aan CultuurCadeau programmering
Werken aan de films voor de Nicolaaskapel
Ondersteunen nieuw project Voces Caelestes
2021-06
Het boek ‘Hubertus’ is binnen. We worden een Vrije Uitgever
2021-05 Gedocumenteerd artikel  over de hemelse bloemen van de Nicolaaskapel
Het boek: ‘Hubertus, zijn leven ten tijde van de Merovingen’ is drukklaar
De website krijgt projecten voor beeldmateriaal
2021-04
Inventarisatie materiaal ten behoeve van de geplande documentaire
Opstarten alternatieve programma’s voor Nijmegen Klinkt
Overleg programma 024 Geschiedenis
2021-03
We zijn gestart met opnames van de restauratie van de gewelven in de Nicolaaskapel.
2021-02
Videopresentatie voor Stadskerk Nijmegen Stevenskerk
Panelen gebouwd voor het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
2021-02
Ondersteuning van RABO Cultuurpitch ontvangen
Verrassingsactie Nijmeegse Carnaval: publicatie 6 februari
2021-01
Videopresentatie voor Stadskerk Nijmegen Stevenskerk
2020-12
Tijd voor diverse ondersteuningen
Samen panelen ontwerpen met het Huis van de Geschiedenis
2020-12

Het nieuwe kerstmis. Een digitale kerstpresentatie
2020-11
Ontsluiering folio 139r uit Les Très Riches Heures
2020-11
Lid club van honderd Het Kruispunt Nijmegen
2020-10
Livestream en videopresentaties namens Valkhofkwartier
Videoproductie pop-up Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Oosterse motieven in de werken van de Gebroeders van Lymborch
2020-09
Ondersteuning en organiseren presentaties.
Organisatie Sint Steven Sessies
2020-08
Programma voorbereiden voor 024 Geschiedenis
2020-07
Corona initiatieven naar musici toe en programmeren.
Organisatie Sint Steven Sessies
2020-06
Het project ‘zelf maandbladen maken’ opnieuw opgestart.
2020-05
Samen met Kees Moerbeek verder werken aan een project waarin we de Stevenskerk voor 1591 op artistieke wijze willen repliceren.
2020-04
Digitale film van de bouwgeschiedenis van de Stevenskerk 
2020-03
Krachten bundelen om ZZP’ers te ondersteunen
2020-02
Samen met Kees Moerbeek verder werken aan een project waarin we de Stevenskerk voor 1591 op artistieke wijze willen repliceren.
2020-01
Inzet voor het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. De eetkamer combinatie van de familie van Doornewaard geschonken. De set staat parmantig in het voorgedeelte van deze erfgoed kapel.
2020-01
Uitleg van de Gregorius Processie op You Tube
2019-12
Opzet Kerststal special in verband met brand.
Diverse programma’s.
2019-11
Opzet project Kees Moerbeek met Stichting Vlegel
2019-11
Sponsoracties Brand Gebroeders van Lymborch
2019-11
Fortafoundation
2019-11
Sponsoren Elisabeth
2019-10
Kinderen Zuid Amerika
2019-10
Project Zij/Hij voor 024Geschiedenis
Videopresentatie in het Huis van de Geschiedenis
2019-09
Carillon Koningsplein
2019-07-09
Klassiek op de Kaaij
2019-06
Nijmegen Klinkt
2019-08
Activiteiten voor Gebroeders van Lymborch
2019-03
Steun aan project tegen kinderarbeid in Colombia
2019 -02
Medewerking herdenking februari bombardement 1944
2019-01
Medewerking De Kaaisjouwer Run, project Kaaisjouwer
2018-12
Plaatsen en ontwerpen kerststal in Stevenskerk in de sfeer van de Gebroeders van Lymborch;  https://youtu.be/BLM6HhN81tg
2018-10
Produceren medley Nederlandse liederen
2018-10
Activiteiten ten dienste van 024 Geschiedenis
2018-09
Lezing en presentatie over de familie Maelwael van Lymborch
2018-09
Lezing en presentatie ’s Hertogenbosch over Voedselbanken door de eeuwen heen voor Logia Nederland
2018-09
Presentatie  in Geldern (BRD) Januariblad Gebroeders van Lymborch
2018-08

Activiteiten ten dienste van Gebroeders van Limburg festival
2018-06/07/08
Wij verzorgen concerten op het Valkhof voor de jubilerende Valkof vereniging
2018-07
Ons atelier presenteert achterwand Valkhof en Nijmegen tbc Fotoshoot
2018-07
Wij verzorgen Kaaij Klassiek
2018-06
Ons atelier presenteert Reliekhouder Gregoriusprocessie
2018-06
Valkhof Klassiek als onderdeel van Nijmegen Klinkt!
2018-05
Lezing voor landelijke conferentie Past Rotarians over “Nijmegen aan de Waal”
2018-04
Opening van en conference bij de landelijke meeting van de ‘Red Hats’
2018-02
Lezing over Nijmeegs kunstenaarsgeslacht Maelwael van Lymborch geconcipieerd met beeld en muziek
2018-01
Corpus Christi (1480-1500  Wegberg-Beeck, Duitsland, Rijngotiek)
2017-10
Een prachtige foto van het Antependium laten maken en een standje over het Antependium gemaakt in het pop-up museum van 024 Geschiedenis
2017-09
Gotische bankjes werden gemaakt van neogotische zijkanten van kerkbanken
2017-08
Activiteiten ten dienste van Gebroeders van Limburg festival
2017-07
Verwerven van een gouden munt van Willem I van Gelre
2017-06
Valkhof Klassiek als onderdeel van Nijmegen Klinkt!
2017-02
Begonnen aan een replica van de arm van Sint Stefanus zoals ooit in de Stevenskerk heeft gestaan. (URL bij Hendriks & van Doornewaard)
2017-01
Verwerven van een beeld van Sint Stephanus.
Volgens de antiquair Isphording 16e eeuw Bovenrijn.
(URL bij Hendriks & van Doornewaard)

2016-12;
Bijdrage aan Excalibur bij scriptie project
2016-12
Opbouw van en materialen voor kerststal Gebroeders van Limburg in de Stevenskerk
2016-12
Bi-cultureel muziekprogramma op Grote Markt ism Valkhof Klassiek en Wij Zijn Nijmegen
2016-10
Medewerking aan 024Geschiedenis en productie van logo
2016-10
Opstelling Gregoriusprocessie Gebroeders van Limburg in Noorderkapel van de Stevenskerk2016-08;
Kerkdienst in middeleeuwse sfeer
Bijdrage aan OCP en Stevenskerk
2016-06
Valkhof Klassiek als onderdeel van Nijmegen Klinkt!