Flipperaar

Het steeds maar weer dwangmatig zoeken of de mens van nature goed of slecht is lijkt mij weinig profijtelijk.
De mens is veeleer een flipperaar.
Hij stuwt zijn leven omhoog als een balletje de woelige wereld in vol kansen en valkuilen. Met veel behendigheid probeert de mens keuzes te maken.

In mijn ogen: God, heel het al, is de immanente sturing waarmee wij met onze vrijheid en onze deugden mogen dealen.

Lees ter illustratie: “Die Worte des Glaubens“ von Friedrich Schiller.

Gering publieksaantal biedt nieuwe kansen voor uitvoerende artiesten en horeca.

Grote evenementen
De laatste jaren is een beweging ontstaan met steeds grotere festivals en steeds grotere zalen. De gage van bekende artiesten, de benodigde techniek en noodzakelijke beveiliging zorgden voor stevige organisatiekosten en stevige entreeprijzen. Nu deze beweging tot stilstand is gekomen openen zich in mijn ogen nieuwe perspectieven.

De jaren voor en na de oorlog waren een tijd dat allerlei horecabedrijven en kleine zalen een wekelijks programma verzorgden voor hun gasten met prima artiesten die precies wisten hoe zij hun gasten een plezierige avond konden bezorgen. Daarbij ging het vaak om bezoekersaantallen tussen de honderd en driehonderd.

Toekomst voor het kleine event.
Nu we in cultuur en horeca onze focus de komende tijd op kleine groepen dienen te richten en we de grote evenementen even dienen te vergeten openen zich in mijn ogen nieuwe vergelijkbare kansen voor artiesten op een klein podium en dus ook voor de omzetten van horeca en kleine zalen.
Naast de grote namen zijn er talloze fantastische artiesten die het helemaal in hun vingers hebben om een publiek te behagen of te prikkelen. Het voordeel van deze artiesten is dat de gage in verhouding is te brengen met het mogelijk haalbare verdienmodel. Artiesten en organisatoren (zaaleigenaren of horecaondernemers) trekken samen op en kunnen gezamenlijk een aantrekkelijk en betaalbaar programma maken.

Het publiek
En de mogelijke gasten, het gewaardeerde publiek?  Daar ligt in mijn ogen de crux voor een hernieuwd ondernemerschap bij zowel de facilitaire ondernemers als de artistieke ondernemers. Zelf ben ik ervan overtuigd dat door de geringere aantallen een nieuwe -min of meer gedwongen- wijze van uitgaan kan ontstaan. Als vanzelf zullen zich nieuwe vormen van entertainment ontwikkelen.

Een avondje uit eten met leuke muziek. Een gezellige zaal met kleinkunst. Een feestje voor je vrienden met een of twee groepen artiesten. Ieder weekend of zelfs op doordeweekse dagen worden her en der programma’s ontwikkeld en uitgeprobeerd. Ondernemende artiest en facilitair ondernemer kijken samen naar de financiële mogelijkheden en kansen.

Betaalbare entree
Tot onlangs betaalden bezoekers van festivals best stevige entreeprijzen. Het is geen verwijt, maar we mogen wel constateren dat het totaalbedrag aan gages voor de minder bekende ondersteunende artiesten afstak tegen de totaalkosten. Binnen het nieuwe entertainment lijkt het me mogelijk dat zowel de artistieke als de facilitaire partijen nieuwe mogelijkheden krijgen om een goede boterham te verdienen met betaalbare entrees

Is Corona het enige virus dat ons bedreigt?

Het rondwaren van Covid-19 is een serieus en mondiaal probleem. Ik ben ervan overtuigd dat dit virus door de mens overwonnen zal worden. Daarnaast constateer ik nog twee gevaarlijke virussen waarbij het overwinnen nog meer energie van ons vergt. Deze virussen zijn een bepaalde wijze waarmee de media ons belagen en het voortdurend propageren van empathie.

Het dagelijkse nieuws

Stel dat je kinderen op een school zitten waar iedere dag korte berichten worden verteld waarvan niet duidelijk is wat wel waar is en wat niet. Daarbij wordt bovendien een techniek gebruikt om door middel van dramatisering deelgebieden extra te belichten waardoor het zicht op het totaal vertroebelt. Tot overmaat van ramp worden vragen opgeroepen waarbij hulpeloosheid, negatieve gevoelens en vijandigheid naar onduidelijke partijen de boventoon voeren. Dan kies je toch een andere school.

Toch laten wij ons iedere dag met dezelfde methodiek overdonderen en noemen dat ‘nieuws’. Jarenlang heb ik gedacht dat een dagelijkse portie nieuwsgaring goed is voor mijn algemene ontwikkeling maar steeds meer bespeur ik een afgrijselijke en pessimistische eenzijdigheid die in de vezels van de maatschappij leidt tot cynisme en misantropie. Deze wijze van berichtgeving ontneemt de mens een blik op de wereld die in zijn totaliteit nog steeds de moeite waard is om gezamenlijk aan te werken met haalbare resultaten. Dat je als individu nauwelijks kunt bijdragen aan een betere wereld is het meest gevaarlijke aan dit virus.

Empathie met een aandoenlijke medemens

Een nog gevaarlijker virus is het advies om mensen om ons heen aardig te vinden met wat we empathie noemen. Het zielige meisje, dat blonde slachtoffertje, die aandoenlijke bejaarde, de aardige dokter en nog veel meer. Paul Bloom (Against empathy) betoogt helder hoe empathie je beperkt tot een specifieke persoon of groep. “Terwijl je de emoties van een enkeling opzuigt verdwijnt de rest van de wereld naar de achtergrond.”

Vaccins

Liever pleit ik voor een levenswijze waarbij het schreeuwerige actuele nieuws naar de achtergrond verdwijnt en je de voorkeur geeft aan gedegen achtergrondinformatie waardoor je eigen kritisch vermogen het mogelijk maakt breder en eerlijker naar ontwikkelingen in je omgeving en de wereld te kijken.

Daarnaast wil ik wijzen op twee memorabele figuren die baanbrekend hebben nagedacht over het omgaan met andere mensen. In zijn ethica betoogt Emanuel Kant dat ware vriendschap een weg baant om de wereld te verbeteren. Met ware vriendschap beoogt hij niet het maatje met wie je het goed kunt vinden. Hij ziet ware vriendschap als een basishouding van alle mensen waarmee je elkaar met liefdevolle welwillendheid en wederzijds respect vertrouwen schenkt. Als iedereen zo met elkaar omgaat ontstaat er een betere wereld. Die andere figuur is Jezus Christus met zijn lijfspreuk: ‘Heb uw naaste lief als uzelf’ met zijn toelichting op de naaste: “Heb ook uw vijanden lief”

Beide heren maken het ons op het eerste gezicht niet makkelijk, maar wellicht is het proberen de moeite waard.